Category Kiến thức" >Category Kiến thức

Kiến thức về thị trường tiền điện tử/crypto.

Cover Phan tich chuyen sau Uni V3

Phân tích chi tiết Uniswap V3

Chỉ sau khi sử dụng Uniswap V3, mình mới nhận ra một số điểm mà LP cần lưu ý. Thực sự, bạn sẽ cần nhiều kiến thức hơn khi tham gia vào cuộc chơi cung cấp thanh khoản trên V3 so với V2 - vốn được ví là "cung cấp thanh khoản lười biếng". Bài viết này sẽ tập trung phân tích 2 cơ chế mới của Uniswap V3 và ảnh hưởng của nó đến quá trình cung cấp thanh khoản.
https://www.pixelhere.com/et/event.php?advertiser=212168&cid=INSERT_CLICK_ID&id=645772&udid=UDID&variable=INSERT_USER_ID_OR_EMAIL_HERE&value=INSERT_PRICE_VALUE&tid=UNIQUE_TRANSACTION_ID

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124