Astro War – Cuộc chiến thanh khoản đầu tiên trên Terra Blockchain

Nếu như bạn đã hiểu về Curve War, bạn sẽ dễ dàng bắt nhịp và tham gia vào Astro War trên Terra Blockchain. Còn nếu như mới chỉ nghe đến Astro War và chưa hình dung được nó là gì? Hãy dành ra 10 phút để hiểu về Curve War trước.

Bài viết này sẽ bao gồm 3 phần:

 • Giới thiệu về Astroport / ASTRO tokenomic
 • ASTRO Generator
 • ASTRO WAR: Retrograde, Reactor và ApolloDAO

Giao thức Astroport

Giới thiệu nhanh, Astroport.fi là AMM trên Terra Blockchain – một blockchain trending trong thời gian gần đây với stablecoin UST. Astroport mặc dù ra mắt sau nhưng mình đánh giá nó có độ hoàn thiện cao hơn Terra Swap.

Vì là một AMM nên các sản phẩm chính mà Astroport cung cấp là:

 • Constant Product Pools ( giống như Uniswap – dành cho các asset có độ biến động cao )
 • Stableswap Invariant Pools ( giống như Curve – dành cho các asset có tuong quan biến động thấp, ví dự các cặp stablecoin hoặc bLUNA-LUNA )

ASTRO Tokenomic

Cũng giống như các AMM khác, Astroport cũng tạo ra một native token là ASTRO – có chức năng quản trị giao thức.

Tuy nhiên, ASTRO holder sẽ không thể tham gia quản trị nếu chỉ nắm giữ ASTRO mà cần chuyển thành một trong 2 loại token:

 • xASTRO – giống như xSUSHI. Người dùng stake ASTRO để nhận về xASTRO
 • vxASTRO – giống như veCRV. Người dùng stake ASTRO với thời gian khóa để nhận được vxASTRO.

Sự khác nhau của xASTRO và vxASTRO là ở thời gian cam kết khóa token. Nếu chưa hiểu rõ về 2 loại token này, mình recommend bạn nên đọc bài viết sau trên Coin68.

Một điểm khác biệt nữa giữa xASTRO và vxASTRO ở Astroport là: xASTRO là fungible token ( tức là bạn có thể trade/swap nó trên các DEX nếu có liquidity pool). Trong khi vxASTRO sẽ là NFT – tức là sẽ bạn sẽ không thể trade nó như các token bình thường, mà nếu muốn trao đổi sẽ phải giao dịch trên các NFT Marketplace.

So sánh ASTRO – xASTRO – vxASTRO

ASTRO Generator

Để khuyến khích các LP cung cấp thanh khoản tại giao thức Astroport thay vì các giao thức khác, Astroport sẽ thưởng token ASTRO và các phần thưởng khuyến khích khác nếu có của cặp asset đó.

Cơ chế khuyến khích cơ chế tạo thanh khoản của Astroport

Thay vì người dùng tạo thanh khoản cho cặp ANC – UST và stake ANC – UST LP trên Anchor và chỉ nhận được phần thưởng là ANC, thì hãy tạo thanh khoản trên Astroport, Astroport sẽ sử dụng LP đó để cung cấp thanh khoản trên Anchor, vẫn chuyển phần thưởng ANC cho người dùng và bổ sung thêm phần thưởng là ASTRO.

Với mô hình này, trong ngắn hạn sẽ thu hút người dùng bổ sung thanh khoản trên Astroport thay vì bổ sung trực tiếp trên các giao thức gốc. Và trong dài hạn, khi có lượng người lớn, các giao thức khác có thể sẽ muốn sử dụng các pool thanh khoản và thực hiện các chương trình liquidity mining trên chính Astroport thay vì phải tạo các hợp đồng riêng của giao thức.

Và ASTRO Generator cũng có cơ chế quản trị giống như Gauge System của Curve. Phần thưởng được phân bổ vào các pool sẽ do Astroport DAO quyết định.

Team dev không kiểm soát Astroport, LP không kiểm soát Astroport, Trader lại càng không thể kiểm soát Astroport. Vậy ai là người kiểm soát? – ASTRO holder

ASTRO War

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát ASTRO

Với tokenomic và utility của ASTRO hiện tại, một cuộc chiến giành quyền kiểm soát phân bổ phần thưởng sẽ sớm diễn ra trên ASTRO. Và 3 cái tên chính trong cuộc chiến này bao gồm: Retrograde, Reactor và ApolloDAO.

Retrograde

Cũng tương tự như cách Convex tạo ra giá trị cho người dùng của Curve, core value mà Retrograde đem đến cho người dùng là mức lợi nhuận lớn hơn khi so vớicung cấp thanh khoản trực tiếp trên Astroport, bằng cách tổng hợp thanh khoản và lượng ASTRO của tất cả người dùng lại để tối đa hóa phần thưởng từ Astroport, bao gồm boosted ASTRO và boosted trading fee. RETRO – token quản trị của Retrograde cũng sẽ được phân phối cho LPer.

Một lợi ích nữa khi người dùng sử dụng Retrograde đó là Retrograde tạo ra một dẫn xuất fungible-token của vxASTRO có thể giao dịch được, đó là rexASTRO. Tư duy theo một cách trừu tượng thì, tất cả người dùng gom ASTRO và gửi cho Retrograde, Retrograde lock chỗ ASTRO này để tạo ra một NFT vxASTRO có giá trị lớn. Sau đó, chia giá trị của vxASTRO ERC721 này thành các rexASTRO ERC20 token, từ đó người dùng có thể trao đổi các rexASTRO này vì nó được tạo ở dạng ERC20 và nó mang một phần giá trị tương ứng của vxASTRO NFT do Retrograde nắm giữ.

Retrograde chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn thanh khoản cũng như ASTRO từ người dùng với những lợi ích mà giao thức đem lại. Nếu nắm được lượng lớn ASTRO, chắc chắn Retrograde sẽ biểu quyết để phân bổ phần thưởng vào các pool thanh khoản mà Retrograde đang sở hữu, từ đó gia tăng lợi nhuận do giao thức đem lại và sẽ tiếp tục thu hút thêm người dùng mới. Thêm người dùng, thêm thanh khoản và thêm ASTRO, Retrograde sẽ trở thành một trong những giao thức có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến Astroport. Và đoán xem, ai sẽ là người kiểm soát Retrograde nào?

Vòng lặp tích cực của Retrograde

RETRO tokenomic

Retrograde sẽ có token RETRO là token quản trị. Chức năng chính của RETRO là:

 • Kiểm soát Tresury vxASTRO, và biểu quyết phân bổ phần thưởng ASTRO.
 • Stake để nhận doanh thu từ Retrograde bao gồm: một phần vxASTRO – do giao thức sở hữu LP trên Astroport, một phần của boosted ASTRO.
 • Stake để nhận thêm RETRO

Tóm lại,

tất cả các bên tham gia vào Retrograde đều có những lợi ích riêng:

 • LPer khi tham gia Retrograde sẽ nhận mức thưởng cao hơn so với việc cung cấp thanh khoản trên Astroport mà không cần có hoặc phải stake ASTRO.
 • ASTRO holder khi tham gia Retrograde thì chuyển đổi xASTRO thành rexASTRO. Stake rexASTRO cho phép họ kiếm được vxASTRO như khi stake vxASTRO thông thường, và nhận thêm RETRO và 1 phần thưởng đến từ Astroport boosting reward. (vì chỗ ASTRO của họ được sử dụng để boost cho LP của Retrograde). Hơn nữa, rexASTRO có thể giao dịch được.
 • RETRO holder thì có quyền kiểm soát vxASTRO và kiếm một phần lợi nhuận từ vxASTRO và Astroport boosting reward.

Reactor

Reactor về cơ bản giống như Retrograde về mô hình kinh doanh và xây dựng thêm sản phẩm phụ trợ là Bribe Marketplace.

Tưởng tượng nếu so sánh Retrograde là Convex, thì Reactor là Convex + Votium.

Reactor cũng có native token là RCT và có một phiên bản dẫn xuất của ASTRO là reASTRO.

ApolloDAO

Sản phẩm đang có mối liên hệ trực tiếp với Astroport của ApolloDAO là Apollo Vaults – giao thức tối ưu lợi nhuận yield farm trên hệ sinh thái Terra, với chiến lược cổ điển là compound. Đây là lợi thế của ApolloDAO vì đã sở hữu một phân thanh khoản trên Astroport và đến thời điểm hiện tại đã tích lũy được một lượng ASTRO so với những giao thức mới bắt đầu.

Note: ApolloDAO là một giao thức có nhiều sản phẩm và một số sản phẩm không liên quan đến Astro War. Vì vậy trong bài viết này, tên gọi Apollo nên được hiểu là sản phẩm có liên quan đến Astro War của Apollo, chứ không nên hiểu là toàn bộ giao thức.

Vậy nếu chúng ta đã có một bản fork của Convex, một bản fork của Convex + Votium, vậy ApolloDAO có gì đặc biệt.

Điểm cải tiến của ApolloDAO không tập trung vào vấn đề tối đa hóa lợi nhuận từ ASTRO, mà giải quyết vấn đề thanh khoản cho các dẫn xuất của ASTRO. Cả Retrograde và Reactor đều tạo ra các dẫn xuất một chiều của ASTRO, bởi vì cả reASTRO và rexASTRO đều không thể chuyển ngược lại ASTRO hay xASTRO. ASTRO lúc này hoàn toàn nắm giữ bởi Giao thức. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu reASTRO và rexASTRO để kiếm lợi nhuận từ giao thức, nhưng không thể sử dụng nó để rút ASTRO để thoát ra nếu thị trường sụp đổ. Apollo giới thiệu một dẫn xuất khác của ASTRO đó là apASTRO.

Cơ chế của apASTRO

Khi người dùng gửi ASTRO vào Apollo sẽ nhận về được apASTRO. apASTRO này là vault token của cặp thanh khoản zvxASTRO – xASTRO. Mình sẽ giải thích zvxASTRO ở đoạn sau, nhưng có thể đọc đến đây bạn sẽ thắc mắc Vault token là gì?

Thực ra nó cũng khá dễ hiểu thôi, nhưng để mình nhắc lại để bạn dễ hình dung:
Giả sử bạn cung cấp thanh khoản cho cặp ANC-UST, bạn sẽ nhận về ANC-UST LP token là chứng nhận cho thanh khoản của bạn. LP token này sẽ tích lũy phí giao dịch của cặp. Tuy nhiên Anchor sẽ có phần thưởng khuyến khích cho LPer, vì vậy bạn cầm LP token này stake vào Anchor để nhận ANC. Tiếp đó, bạn muốn tối đa hoa phần thưởng bằng cách liên tục convert phần thưởng ANC thành ANC-UST LP và tiếp tục stake. Để không phải làm điều này một cách thủ công, bạn có thể gửi ANC-UST LP token này cho một giao thức Vault – ví dụ Apollo. Giao thức sẽ tiến hành việc đó một cách tự động giúp bạn. Khi bạn gửi LP token vào giao thức, bạn sẽ nhận về Vault token, là bằng chứng về việc gửi LP token. Vault token vì thế sẽ tăng dần giá trị theo thời gian – bao gồm cả lợi nhuận trích xuất từ phí giao dịch của cặp thanh khoản và lợi nhuận chuyển đổi từ incentive reward sang LP token.

User Experience

Vì apASTRO là vault token, nên nó có khả năng tích lũy zvxASTRO – xASTRO LP theo thời gian. Nếu sau này remove liquidity, người dùng có thể lấy lại zvxASTRO và xASTRO với tỷ lệ 1:1.

Bất cứ khi nào có ASTRO được gửi vào apASTRO vaul, một nửa sẽ được stake vào Astroport để tạo ra xASTRO, một nửa sẽ được gửi vào Warchest. Lượng ASTRO khi vào Warchest sẽ được max lock tại Astroport để nhận về vxASTRO, đồng thời mint ra token dẫn xuất khác của ASTRO là zvxASTRO.
Cuối cùng, xASTRO và zvxASTRO sẽ được sử dụng để tạo cặp thanh khoản zvxASTRO – xASTRO.

Cơ chế hoạt động của apASTRO

Câu hỏi đặt ra ở đây là: zvxASTRO được đảm bảo bằng gì để có giá ngang bằng với xASTRO. Vì thông thường, nếu muốn exit, người dùng sẽ đi theo trình tự apASTRO → zvxASTRO / xASTRO LP → xASTRO → Stablecoin. Ở bước zvxASTRO / xASTRO LP → xASTRO, người dùng sẽ remove liquidity và bán zvxASTRO để nhận về xASTRO, và khiến zvxASTRO giảm xuống so với xASTRO.

Đẩy là mô tả cơ chế peg của zvxASTRO:

Cơ chế peg của zvxASTRO

Nếu giá zvxASTRO lớn hơn hoặc bằng ASTRO ( trạng thái Expansion), lúc này phần thưởng đến từ vxASTRO, sẽ được liên tục convert sang ASTRO ( 50% gửi vào warchest đúc ra zvxASTRO, 50% còn lại thành xASTRO), để add thêm thanh khoản cho zvxASTRO – xASTRO.

Nếu giá zvxASTRO nhỏ hơn ASTRO ( trạng thái Maintain), phần thưởng từ vxASTRO vẫn được chuyển đổi thành ASTRO để add liquidity. Nhưng phần zvxASTRO lúc này sẽ được mua từ chính pool thanh khoản, chứ không đúc thêm qua hợp đồng Warchest.

Với cơ chế này, nếu lượng reward từ vxASTRO lớn hơn lượng người dùng muốn exit khỏi apASTRO thì giá của zvxASTRO sẽ luôn bằng giá xASTRO ( mặc dù sẽ có một sự chênh lệch nhỏ đến từ việc người dùng sẽ mất fee khi swap zvxASTRO – xASTRO ).

Do vậy, những người nắm giữ apASTRO vẫn nhận dược đày đủ các lợi ích nếu so sánh với vxASTRO. Tuy nhiên nhược điểm của mô hình này là khiến cho Tổng lợi nhuận thực tế của ApolloDAO sẽ thấp hơn so với Retrograde/Reactor vì chỉ có 50% lượng ASTRO do người dùng nạp vào được sử dụng để boost. Với reward được trả về, cũng chỉ có 50% được tiếp tục tái đầu tư.

Kết

Astro War đang trở thành chủ đề nóng trên hệ sinh thái Terra Blockchain. Điều này cho thấy hoạt động defi trên Terra vẫn còn rất sôi động, tiếp tục duy trì momentum của LUNA và UST. Bài viết không đưa lời khuyên đầu tư, nhưng với những thông tin này, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các cơ hội kiếm tiền trong cuộc chiến này, tham khảo post này của mình trên facebook.

Trong thời gian tới, khi có thêm thông tin về Retrograde và Reactor, mình sẽ cập nhật thêm về chủ đề này.


Bạn thấy bài viết thú vị, đừng quên chia sẻ cho bạn bè. Nếu bạn muốn trở thành 1 cư dân của thị trấn, tham gia miễn phí tại đây

Bạn cũng có thể donate cho mình 1 ly cafe để có thêm động lực viết bài:

terra1hv7k6m7x630sc6le7739slpuclfmyt0ha0039q

Lưu ý: Không phải tất cả các giao thức về tiền điện tử đều cung cấp đầy đủ các quyền hạn cho bạn và không phải tất cả đều an toàn. Mình không xác nhận cho một giao thức cụ thể nào. Bạn cần phải tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi gửi tiền hoặc tiền điện tử đến bất kỳ sàn giao dịch, trang web hoặc ứng dụng nào. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Không có thông tin nào ở trên là lời khuyên đầu tư,mời gọi hay khuyến khích sử dụng các giao thức cụ thể hoặc thông tin thực tế theo bất kỳ cách nào và không nên được hiểu như vậy. Bạn đọc nên tự nghiên cứu. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, mình sẽ cố gắng hỗ trợ trong mức cho phép. Mục đích của mình chỉ là cung cấp thông tin và truyền bá kiến ​​thức về chủ đề này.

Default image
jūlian.eth
Articles: 24
https://www.pixelhere.com/et/event.php?advertiser=212168&cid=INSERT_CLICK_ID&id=645772&udid=UDID&variable=INSERT_USER_ID_OR_EMAIL_HERE&value=INSERT_PRICE_VALUE&tid=UNIQUE_TRANSACTION_ID

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124